mobirise.com

เกี่ยวกับเรา

 
            บริษัท ธีโอเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดในอนาคตที่จะต้องนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจชั่งน้ำหนักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  จึงได้จัดตั้งธุรกิจพัฒนาระบบเครื่องชั่งน้ำหนักขึ้นในปีพ.ศ. 2540 ในชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีโอเอ็นจิเนียริ่ง” ซึ่งธุรกิจได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงได้จดทะเบียนเป็น “บริษัทจำกัด” เมื่อปีพ.ศ. 2552

           เนื่องจากโปรแกรมชั่งน้ำหนักของเราถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ใช้งานง่าย และให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้นำในด้านการพัฒนา และติดตั้งโปรแกรมเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร  ท่าข้าว  โรงแป้งมันสัมปะหลัง อุตสาหกรรมอาหาร เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ ที่ต้องการชั่งน้ำหนักรถบรรทุก  

             นอกจากนี้ เรายังได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เมทเล่อร์    โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้ติดตั้งโปรแกรมชั่งน้ำหนักให้กับลูกค้าของ บริษัทเมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลานานกว่า 10 ปี และเรายังมีพันธมิตร และลูกค้าโดยตรงอีกเป็นจำนวนมาก  ขณะเดียวกันเรายังมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังประเทศในกลุ่ม AEC เช่น ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายในไม่ช้านี้

           นอกเหนือจากโปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุกแล้ว เรายังพัฒนาโปรแกรมอื่นๆ อีก เช่น โปรแกรมสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้นขนาดใหญ่ โปรแกรมสำหรับศูนย์รับน้ำนมดิบ  โปรแกรมสำหรับส่วนผสมวัตถุดิบ โปรแกรมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมถึงบริการหลังการขายเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพต่อไป