mobirise.com

ข่าวสาร

ติดต้้งและเทรนนิ่งโปรแกรม FloorWeight1.1 ให้กับลูกค้า บริษัท มีวนา จำกัด

2019-02-05 12:02:00

 ติดต้้งและเทรนนิ่งโปรแกรม FloorWeight1.1 ให้กับลูกค้า บริษัท มีวนา จำกัด
 
จำหน่ายและติดตั้งโดย บริษัท กิโลไทย จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าสั่งซื้อโปรแกรม FloorWeight1.1 ในการใช้งานชั่ง รับซื้ัอ ขาย เมล็ดกาแฟ ที่ศูนย์รับซื้อกาแฟดิบ ที่จังหวัดเชียงรายท้ั้ง 5 ศูนย์ จากการประชุมร่วมกันทางฝ่ายบัญชีต้องการเก็บบันทึกข้อมูลการชั่งทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อที่ทางฝ่ายสำนักงานที่กรุงเทพฯ จะได้นำไปจัดทำข้อมูลในส่วนบัญชีและส่วนงานสต๊อกสินค้าได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งคุณสมบัติตัวโปรแกรมสามารถการชั่งสินค้าในแต่ละ Lot ได้หลาย Item  ซึ่งคุณสมบัติท้ั้งหมดของโปรแกรมเราได้ตอบโจทย์ลูกค้าจึงได้ทำการสั่งซื้อโปรแกรมไปจำนวน  5 ชุด ต้องขอขอบพระคุณไว้ ณ.โอกาสนี้
 
Recomened : สนใจสั่งซื้อเครื่องชั่งและโปรแกรมเครื่องชั่งติดต่อสอบถามได้ที่ 
     บริษัท กิโลไทย จำกัด 
ติดต่อ     คุณนิรันดร์  โทร 086 3080095