mobirise.com

ข่าวสาร

โปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุก WasteWeight

2017-02-10 14:40:28

   

โปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสำหรับโรงขยะหนองแขมเป็นโปรแกรมที่สามารถบันทึกข้อมูลชั่งน้ำหนักและภาพขณะชั่งได้ นอกจากนี้ยังมีระบบบัตร RFID ใช้วิธีการแตะบัตร RFID กับเครื่องอ่านบัตรเพื่อบันทึกข้อมูลการชั่งน้ำหนักและภาพขณะชั่งแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารปรับเปลี่ยนการชั่งน้ำหนักเป็นแบบ MANUAL (การคีย์ข้อมูลชั่งน้ำหนักตามปกติ) หรือแบบ AUTO RFID (แตะบัตร RFID กับเครื่องอ่านบัตร) เพื่อบันทึกข้อมูลและภาพขณะชั่ง
 
  ประโยชน์ที่ได้รับ
  • สามารถบันทึกข้อมูลและภาพขณะชั่ง ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล
  • ลดความผิดพลาดของการคีย์หรือบันทึกข้อมูล เนื่องจากมีระบบบัตร RFID เข้ามาช่วย
  • มีความแม่นยำของน้ำหนัก เนื่องจากโปรแกรมรับค่าน้ำหนักโดยตรงจากเครื่องชั่ง
 
โปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุก WasteWeight สำหรับโรงขยะหนองแขม
 
กล้องใช้ในการจับภาพและไฟจราจรใช้เป็นสัญญาณในการเข้าชั่งน้ำหนัก