mobirise.com

ข่าวสาร

โปรแกรมควบคุมการเติมน้ำมัน TRANSMISSION OIL บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

2017-02-10 14:40:28

   

โปรแกรมควบคุมการเติมน้ำมัน TRANSMISSION OIL เป็นโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับ PLC เพื่อบ่งบอกให้ PLC ทราบว่าควรเติมน้ำมันจำนวนเท่าใดต่อหนึ่งเครื่อง โดยมีหลักการทำงาน ดังนี้ PLC อ่าน BARCODE จากตัวเครื่อง จากนั้นส่งคำร้องขอข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมควบคุมการเติมน้ำมัน TRANSMISSION OIL อยู่และคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมดังกล่าวติดตั้งอยู่ก็จะส่งข้อมูลการเติมน้ำมัน ไปยัง PLC เพื่อให้ทราบว่าควรเติมน้ำมันชนิดใด และปริมาณเท่าใด เมื่อ PLC ได้รับข้อมูลดังกล่าวก็จะทำการเติมน้ำมันที่ตัวเครื่องหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเติมน้ำมันก็จะส่งข้อมูลกลับมายังคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมติดตั้งอยู่ เพื่อที่จะได้เก็บข้อมูลการเติมน้ำมันและนำไปประมวณผลต่อไป 
  
 
แสดงสถานะการทำงานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับ ALC Server
 
แสดงสถานะการทำงานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับ PLC
แสดงข้อมูลการเติมน้ำมันให้กับเครื่องนั้นๆนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลย้อนหลังและ Export เป็น Excel