mobirise.com

รายละเอียดสินค้า

ExceLink 1.5 (โปรแกรมบันทึกข้อมูลลงใน MS Excel (DATA LOGGING)

 ExceLink 1.5

 
โปรแกรม ExceLink 1.5 เป็นโปรแกรมที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมบันทึกลงใน Microsoft Excel ซึ่งสามารถนำไฟล์ Excel ดังกล่าวไปประมวลผลต่อไปได้
 
 
คุณสมบัติและประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม
 
1. ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10  ทั้ง 32 bit และ 64 bit
 
2. รับข้อมูลจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆผ่าน Port RS-232 หรือ TCP/IP โดยสามารถปรับให้รับข้อมูลที่ส่งมาในรูปแบบต่างๆได้
 
3. เก็บข้อมูลลงใน Microsoft Excel แบบ Real-time
 
4. สามารถสร้างแฟ้มต้นแบบ (Template File) และนำมาใช้เก็บข้อมูลได้
 
5. โปรแกรมจะเริ่มต้นบันทึกข้อมูลใน Excel ที่ Row, Column ที่กำหนดให้ จากนั้นจะบันทึกข้อมูลต่อไปตามลำดับโดยเรียงจากซ้ายไปขวาตามจำนวนที่กำหนด และเรียงจากบนลงล่าง
 
6. ใช้งานง่าย ลดความผิดพลาดและช่วยประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล
 
7. นำข้อมูลไปใช้งานต่อได้สะดวก
ExceLink 1.5   ExceLink 1.5   ExceLink 1.5