mobirise.com

รายละเอียดสินค้า

AutoWedge 2.0 (โปรแกรมแปลงสัญญาณ Serial Port เป็น Keyboard)

 AutoWedge 2.0

 
โปรแกรม AutoWedge 2.0 เป็นโปรแกรมที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมแล้วทำการจำลองเป็นสัญญาณคีย์บอร์ด ทำให้โปรแกรมที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ สามารถรับข้อมูลได้ง่ายขึ้น
 
 
คุณสมบัติและประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม
 
1. ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10  ทั้ง 32 bit และ 64 bit
 
2. รับข้อมูลจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆผ่าน Port RS-232 หรือ TCP/IP โดยสามารถปรับให้รับข้อมูลที่ส่งมาในรูปแบบต่างๆ ได้
 
3. นำข้อมูลที่ได้มาจำลองเป็นสัญญาณคีย์บอร์ด แทนการคีย์ด้วยมือ ทำให้นำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์อื่นๆทั่วไปทั้งหมด
AutoWedge 2.0   AutoWedge 2.0   AutoWedge 2.0