mobirise.com

รายละเอียดสินค้า

ระบบ Picking

Website Theme
   ระบบ PICKING  เป็นระบบที่นำมาช่วยในงานที่ต้องจัดเตรียมสินค้าจำนวนมากและหลากหลาย โดยจะทำการการติดตั้งสัญญาณไฟไว้ประจำจุดที่เก็บสินค้าแล้วใช้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ควบคุมสัญญาณไฟให้ติดหรือดับตามจุดที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถแสดงจำนวนของสินค้าที่ต้องการได้อีกด้วย ทำให้สามารถลดเวลาและความผิดพลาดในการทำงานได้เป็นอย่างมาก
 
 
 
Picking

 แสดงภาพรวมตำแหน่งเก็บสินค้าหรืออุปกรณ์ ที่คอมพิวเตอร์
 
Picking

 แสดงข้อมูลของสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ต้องหยิบที่จอ LCD
 
Picking

 อุปกรณ์ไฟจะถูกติดตั้ง ณ ตำแหน่งที่เก็บสินค้าหรืออุปกรณ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการหยิบสินค้าหรืออุปกรณ์นั้นๆ