mobirise.com

รายละเอียดสินค้า

Formula Control Software (โปรแกรมควบคุมการผลิตยาที่ใช้สูตร)

 
   ไม่ว่าส่วนผสมในวงการอาหารหรือวงการยา การผสมสูตรล้วนต้องการความแม่นยำในการทำงาน เนื่องจากถ้าส่วนผสมเกิดความผิดพลาดจะทำให้ผู้ผลิตเสียหายอันเนื่องมาจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นถ้าผู้ผลิตไม่คำนึงถึงความสำคัญของสูตรการผลิต.

คุณลักษณะและคุณประโยชน์ของโปรแกรม

Formula Control คือโปรแกรมควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยควบคุมความถูกต้อง  แม่นยำจากสูตรการผลิต

1. ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows / 7 / 8 / 8.1 / 10  ทั้ง 32 และ 64 bit 

2. ฐานข้อมูล  MS SQL Server

3. ควบคุมความถูกต้องชนิดของวัตถุดิบให้ตรงตามสูตร  โดยสแกนบาร์โค๊ด เพื่อตรวจสอบวัตถุดิบให้ตรงตามสูตรก่อนทำการชั่งน้ำหนักทุกครั้ง 

4. ควบคุมคุณภาพของน้ำหนัก ให้ถูกตรงตามสูตร  โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance) ไว้ในสูตร     และเมื่อชั่งได้ตรงตามค่าที่กำหนดระบบจะยินยอมให้บันทึกข้อมูล

5. เพื่อเพิ่มความสะดวกและถูกต้องในการวางแผนการทำงาน โดยผู้ชั่งรับคำสั่งแผนงานจากห้องควบคุมโดยผ่านระบบ Lan-PC Computer โดยจะแสดงผลที่หน้าจอคอมฯ และผู้ชั่งสามารถเห็นคำสั่งงานในแต่ละ Job หรือ Batch ได้อย่างชัดเจนและถูกต้องซึ่งช่วยลดความผิดพลาดจากการจดบันทึก

6. บันทึก Lab Reference No.ด้วย Barcode หรือ Keyboard

7. สามารถกำหนดสูตร เพิ่มหรือแก้ไขสูตรได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด

8. สามารถเก็บบันทึกข้อมูลสูตรผสมได้อย่างไม่จำกัดจำนวน

9. สามารถกำหนดรูปแบบการชั่งได้ โดยเลือกได้ว่าจะให้ชั่งแบบ
- ชั่งให้เสร็จทีละวัตถุดิบ
- ชั่งให้เสร็จทีละแบทซ์

10. สามารถกำหนดการชั่งแบบแบ่งส่วนได้ (Portion) เช่น ชั่งส่วนผสมของยา กับ ชั่งสารเคลือบยา ที่อยู่ใน Batch  เดียวกัน

11. พิมพ์ Barcode Sticker ทุกครั้งที่ชั่ง

12. โปรแกรมมีระบบควบคุมผู้ใช้โปรแกรมโดยการกำหนดชื่อและรหัสผ่านให้แก่ผู้ใช้แต่ละคน และกำหนดอำนาจ    หน้าที่ให้แต่ละคนแตกต่างกันได้ ทำให้ระบบงานและข้อมูลมีความปลอดภัยและความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

13. สามารถรับน้ำหนักจากเครื่องชั่งอิเลคโทรนิคได้ทุกยีห้อ และหลายเครื่องพร้อมกันรองรับเครื่องชั่งน้ำหนักได้ถึง 4 scale ตัวอย่างเช่น หากต้องการชั่งน้ำหนักแบบหยาบและแบบละเอียด ก็สามารถทำได้

14. สามารถแสดงผลเป็นรายงานรูปแบบต่างๆได้ โดยแสดงผลบนจอภาพ หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา

15. สามารถ Export Document เป็น PDF File, HTML ,File Excel File ฯลฯ ได้