mobirise.com

รายละเอียดสินค้า

win-Weigh 3.7 (โปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุก)

 win-Weigh 3.7

 

 
โปรแกรม win-Weigh 3.7 เป็นโปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุกที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่างๆ ทั้งภาคเกษตร , ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ โปรแกรม win-Weigh 3.7 ยังถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานที่สุด
 
 
คุณสมบัติและประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม
 
1. ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10  32bit และ 64bit
 
2. สามารถชั่งน้ำหนักและพิมพ์บัตรชั่งเข้า-ออก โดยรับค่าน้ำหนักจากเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องป้อนด้วยมือ ซึ่งจะลดความผิดพลาดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจได้
 
3. สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงสามารถแก้ไขและพิมพ์บัตรชั่งน้ำหนักใหม่ได้ ซึ่งจะแก้ปัญหากรณีที่คู่ค้าของเราทำบัตรชั่งน้ำหนักหาย
 
4. สามารถสรุปรวบรวมข้อมูลการชั่งน้ำหนักจำนวนมากได้ ในรูปแบบของรายงาน ซึ่งมีการจัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูลได้ เช่น การสรุปรายงานการชั่งน้ำหนักของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง หรือหลายๆราย หรือสรุปแยกตามวันที่ คู่ค้า สินค้า ทะเบียนรถเป็นต้น ทำให้สามารถวิเคราะห์งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 
5. คำนวณน้ำหนักสุทธิจากน้ำหนักเข้าและออก
 
6. สามารถหักน้ำหนักความชื้นจากตารางหักความชื้น หักสิ่งเจือปน และหักอื่นๆได้
 
7. คำนวณเงินค่าสินค้าโดยกำหนดหน่วยได้เอง เช่น กก., ตัน, คิว, หาบ, ถัง, หมื่น, แสน เป็นต้น
 
8. สามารถบันทึกรูปภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นหลักฐานการทำงานได้ (เฉพาะรุ่น Plus)
 
9. สามารถแสดงผลเป็นรายงานรูปแบบต่างๆได้ โดยแสดงผลบนจอภาพ หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
 
10. สามารถ Export ข้อมูลชั่งน้ำหนักเป็น File MS Excel,csv ได้ (เฉพาะรุ่น SE และ Plus)
 
11. สามารถกำหนดเครื่องพิมพ์สำหรับตั๋วชั่งขาเข้า, ขาออก และรายงานแยกกันได้
 
12. สามารถแก้ไขรูปแบบตั๋วชั่งและรายงานได้เองแบบ Drag-Drop และสามารถใส่รูป Logo บริษัทลงในตั๋วชั่งได้
 
13. สามารถสลับการทำงานภาษาไทย-อังกฤษได้
 
14. โปรแกรมมีระบบควบคุมผู้ใช้โปรแกรมโดยการกำหนดชื่อและรหัสผ่านให้แก่ผู้ใช้แต่ละคน และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้แต่ละคนแตกต่างกันได้ ทำให้ระบบงานและข้อมูลมีความปลอดภัยต่อการทุจริตมากขึ้น