mobirise.com

รายละเอียดสินค้า

TruckWeight 2.0 (โปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุก)

 TruckWeight 2.0

 
 
 
 
โปรแกรม TruckWeight 2.0 เป็นโปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุกมาตรฐาน ที่มีความสามารถครอบคลุมการใช้งานทั่วไป
 
 
คุณสมบัติและประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม
 
1. ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10  ทั้ง 32 และ 64 bit
 
2. สามารถชั่งน้ำหนักและพิมพ์บัตรชั่งเข้า-ออก โดยรับค่าน้ำหนักจากเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องป้อนด้วยมือ ซึ่งจะลดความผิดพลาดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจได้
 
3. สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงสามารถแก้ไขและพิมพ์บัตรชั่งน้ำหนักใหม่ได้ ซึ่งจะแก้ปัญหากรณีที่คู่ค้าของเราทำบัตรชั่งน้ำหนักหาย
 
4. สามารถสรุปรวบรวมข้อมูลการชั่งน้ำหนักจำนวนมากได้ ในรูปแบบของรายงาน ทำให้สามารถวิเคราะห์งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 
5. คำนวณน้ำหนักสุทธิจากน้ำหนักเข้าและออก
 
6. สามารถหักน้ำหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ และกิโลกรัมได้ (หักความชื้น หักสิ่งเจือปน หักอื่นๆ)
 
7. สามารถแสดงผลเป็นรายงานรูปแบบต่างๆได้ โดยแสดงผลบนจอภาพ หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
 
8. รายงานทุกรายงานสามารถ Export เป็น PDF File,HTML File, Excel ฯลฯ ได้
 
9. สามารถแก้ไขรูปแบบตั๋วชั่งและรายงานได้เองแบบ Drag-Drop และสามารถใส่รูป Logo บริษัทลงในตั๋วชั่งและรายงานได้
 
10. โปรแกรมมีระบบควบคุมผู้ใช้โปรแกรมโดยการกำหนดชื่อและรหัสผ่านให้แก่ผู้ใช้แต่ละคน และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้แต่ละคนแตกต่างกันได้ ทำให้ระบบงานและข้อมูลมีความปลอดภัยต่อการทุจริตมากขึ้น

11. สามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้ เช่น กล้องวงจรปิด ไฟจราจร  เครื่องอ่านบัตร RFID เป็นต้น