mobirise.com

รายละเอียดสินค้า

FloorWeight 1.2 (โปรแกรมชั่งน้ำหนักเครื่องชั่งเล็ก-กลาง)

 FloorWeight 1.2

 
 
โปรแกรม FloorWeight 1.2 เป็นโปรแกรมชั่งน้ำหนักเครื่องชั่งขนาด เล็ก - กลาง สามารถใช้ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ ซื้อ - ขาย ทั่วไปรวมถึงสามารถนำไปใช้ตรวจสอบน้ำหนักของสินค้าเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานได้
 
 คุณสมบัติและประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม
 
 1. ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10 ทั้ง 32 และ 64 bit
 
 2. สามารถชั่งน้ำหนักและพิมพ์บัตรชั่งโดยรับค่าน้ำหนักจากเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกได้ทุกยี่ห้อ
 
3. สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงสามารถแก้ไขและพิมพ์บัตรชั่งน้ำหนักใหม่ได้ ซึ่งจะแก้ 
    ปัญหากรณีที่คู่ค้าของเราทำบัตรชั่งน้ำหนักหาย
 
4. สามารถสรุปรวบรวมข้อมูลการชั่งน้ำหนักจำนวนมากได้ ในรูปแบบของรายงาน ซึ่งมีการคัดกรองข้อมูลได้ เช่น การสรุป
    รายงานการชั่งน้ำหนักของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง หรือตามเลขที่ ,ประเภท , สินค้า , รหัสประเภทสินค้า , เป็นต้น ทำให้
    สามารถวิเคราะห์งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 
5. สามารถบันทึกรายการชั่งน้ำหนักได้ไม่จำกัดจำนวนรายการในใบชั่งหนึ่งใบ
 

6. สามารถเลือกการชั่งน้ำหนักแบบครั้งเดียวหรือหลายครั้งหลายชนิดสินค้าได้

7. สามารถหักน้ำหนักตามประเภทการบรรจุและประเภทพาเลทได้

8. สามารถหักน้ำหนักสินค้าที่ไม่ต้องการออกได้ (กรณีชั่งไปแล้ว)

9. สามารถเลือกเงื่อนไขในการแสดงข้อมูลชั่งน้ำหนักได้

10. สามารถตั้งค่าไม่ให้แก้เลขที่ชั่งได้

11. สามารถตั้งค่าประเภทชั่ง, คู่ค้า, สินค้า ห้ามไม่ให้เป็นค่าว่างได้


12. สามารถแสดงผลเป็นรายงานรูปแบบต่างๆได้ โดยแสดงผลบนจอภาพ หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

13. สามารถ Export Document เป็น PDF File, HTML File ฯลฯ ได้

14. สามารถแก้ไขรูปแบบตั๋วชั่งและรายงานได้เองแบบ Drag-Drop และสามารถใส่รูป Logo บริษัทลงในตั๋วชั่งได้

15. รองรับเครื่องชั่งน้ำหนักได้ถึง 2 scale ตัวอย่างเช่น หากต้องการชั่งน้ำหนักแบบหยาบและแบบละเอียดในครั้งเดียวกันก็
      สามารถทำได้

16. โปรแกรมมีระบบควบคุมผู้ใช้โปรแกรมโดยการกำหนดชื่อและรหัสผ่านให้แก่ผู้ใช้แต่ละคน และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้
       แต่ละคนแตกต่างกันได้ ทำให้ระบบงานและข้อมูลมีความปลอดภัยต่อการทุจริตมากขึ้น