mobirise.com

รายละเอียดสินค้า

FloorWeight 1.1 (โปรแกรมชั่งน้ำหนักเครื่องชั่งเล็ก)

 FloorWeight 1.1

 
โปรแกรม FloorWeight 1.1 เป็นโปรแกรมชั่งน้ำหนักเครื่องชั่งขนาด เล็ก - กลาง สามารถใช้ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ ซื้อ - ขาย ทั่วไปรวมถึงสามารถนำไปใช้ตรวจสอบน้ำหนักของสินค้าเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานได้
 
 
คุณสมบัติและประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม
 
1. ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10 ทั้ง 32 และ 64 bit
 
2. สามารถชั่งน้ำหนักและพิมพ์บัตรชั่งโดยรับค่าน้ำหนักจากเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกได้ทุกยี่ห้อ
 
3. สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงสามารถแก้ไขและพิมพ์บัตรชั่งน้ำหนักใหม่ได้ ซึ่งจะแก้ปัญหากรณีที่คู่ค้าของเราทำบัตรชั่งน้ำหนักหาย
 
4. สามารถสรุปรวบรวมข้อมูลการชั่งน้ำหนักจำนวนมากได้ ในรูปแบบของรายงาน ซึ่งมีการคัดกรองข้อมูลได้ เช่น การสรุปรายงานการชั่งน้ำหนักของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง หรือตามเลขที่ ,ประเภท , สินค้า , รหัสประเภทสินค้า , เป็นต้น ทำให้สามารถวิเคราะห์งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 
5. สามารถบันทึกรายการชั่งน้ำหนักได้ไม่จำกัดจำนวนรายการในใบชั่งหนึ่งใบ
 
6. สามารถหักน้ำหนักตามประเภทการบรรจุและประเภทพาเลทได้
 
7. สามารถแสดงผลเป็นรายงานรูปแบบต่างๆได้ โดยแสดงผลบนจอภาพ หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
 
8. สามารถ Export Document เป็น PDF File,HTML File ฯลฯ ได้
 
9. สามารถแก้ไขรูปแบบตั๋วชั่งและรายงานได้เองแบบ Drag-Drop และสามารถใส่รูป Logo บริษัทลงในตั๋วชั่งได้
 
10. รองรับเครื่องชั่งน้ำหนักได้ถึง 2 scale ตัวอย่างเช่น หากต้องการชั่งน้ำหนักแบบหยาบและแบบละเอียด ก็สามารถทำได้
 
11. โปรแกรมมีระบบควบคุมผู้ใช้โปรแกรมโดยการกำหนดชื่อและรหัสผ่านให้แก่ผู้ใช้แต่ละคน และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้แต่ละคนแตกต่างกันได้ ทำให้ระบบงานและข้อมูลมีความปลอดภัยต่อการทุจริตมากขึ้น
 
FloorWeight 1.1   FloorWeight 1.1   FloorWeight 1.1