mobirise.com

รายละเอียดสินค้า

win-Flour 1.7 (โปรแกรมชั่งน้ำหนักสำหรับโรงงานแป้งมันสำปะหลัง)

 win-Flour 1.7

 
โปรแกรม win-Flour 1.7 เป็นโปรแกรมสำหรับธุกิจโรงงานแป้งมันสำปะหลังหรือลานรับซื้อมันสำปะหลัง โดยครอบคลุมงานตั้งแต่ชั่งน้ำหนัก ซื้อ - ขาย , จ่ายเงินค่าหัวมัน , วางบิล , รับเงินค้าสินค้า , พร้อมทั้งรายงานหลากหลายรูปแบบที่เหมาะกับธุรกิจนี้โดยเฉพาะ
 
 
คุณสมบัติและประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม
 
1. ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10 ทั้ง 32 bit และ 64 bit
 
2. ทำงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกันหลายผู้ใช้งาน
 
3. สามารถรับค่าน้ำหนักจากเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกได้ทุกยี่ห้อ
 
4. เฉลี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งได้สูงสุด 8 ครั้ง
 
5. สร้างตารางหักราคามันตามเปอร์เซ็นต์แป้งได้อิสระ และสร้างได้หลายตาราง
 
6. สามารถหักน้ำหนักดินและสิ่งเจือปนได้ทั้งเป็นเปอร์เซนต์ และเป็นกิโลกรัม
 
7. สามารถหักเงินค่าลง, ค่าดั๊ม, ค่าน้ำมัน และเงินเบิกล่วงหน้าได้
 
8. กรณีมีเครื่องพิมพ์มากกว่า 1 เครื่องในเครือข่าย สามารถเลือกเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์เอกสารได้
 
9. มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยกำหนดชื่อ รหัสผ่าน และหน้าที่ ให้ผู้ใช้งานแต่ละคน
 
10. ระบบงานซื้อสินค้า ประกอบด้วย การชั่งน้ำหนัก ซื้อสินค้า การจ่ายเงิน
 
11. ระบบงานขายสินค้า ประกอบด้วย การชั่งน้ำหนัก การขายสินค้า การวางบิล การรับเงิน การจ่ายเงินค่าขนส่ง
 
 
win-Flour 1.7   win-Flour 1.7   win-Flour 1.7