mobirise.com

รายละเอียดสินค้า

win-Market 6.1 (โปรแกรมตลาดกลางท่าข้าว)

 win-Market 6.1

 
โปรแกรม win-Market 6.1 เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับท่าข้าว ตลาดกลางข้าวเปลือก สามารคำนวณสต็อกคงเหลือ , ยอดเงินคงเหลือ , ราคาซื้อเฉลี่ย , statement รายวัน ให้แก่พ่อค้าแต่ละราย
 
 
คุณสมบัติและประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม
 
1. ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10 ทั้ง 32 bit และ 64 bit
 
2. สามารถรับค่าน้ำหนักจากเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกได้ทุกยี่ห้อ
 
3. สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 
4. สามารถทำงานได้พร้อมกันหลายเครื่องในระบบเครือข่ายได้ (เฉพาะโปรแกรม version LAN) เช่น ชั่งน้ำหนักเครื่องหนึ่ง รับฝากเงินถอนเงินเครื่องหนึ่ง เรียกดูหรือพิมพ์รายงานอีกเครื่องหนึ่งได้พร้อมๆกัน
 
5. ให้บริการแก่ผู้ซื้อได้ ดังนี้ รับฝากเงิน ถอนเงิน ชั่งซื้อสินค้า ชั่งขนออก ปรับปรุงยอดสินค้าคงเหลือ โอนสินค้าระหว่างผู้ซื้อ และบริการทั่วไปในลาน คำนวณดอกเบี้ยประจำวัน
 
6. โปรแกรมมีระบบควบคุมผู้ใช้โปรแกรมโดยการกำหนดชื่อและรหัสผ่านให้แก่ผู้ใช้แต่ละคน และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้แต่ละคนแตกต่างกันได้ ทำให้ระบบงานและข้อมูลมีความปลอดภัยต่อการทุจริตมากขึ้น 
 
7.รายงานต่างๆ สามารถพิมพ์หรือเรียกดูบนจอภาพได้ทันทีที่ต้องการ
 ได้แก่

รายงานสําหรับผู้ซื้อ 

· รายการ (Statement) และสรุปการทํางานประจําวัน  

จะแสดงรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและสรุป ยอดเงินฝาก ถอน จํานวนสินค้าซื้อเข้า และขนออก ต้นทุนซื้อเฉลี่ย ความชื้นเฉลี่ย ยอดเงินค่าบริการต่างๆ 

·  สรุปปริมาณไหลเวียนผู้ซื้อ จะแสดงยอดรวมเงินฝาก ถอน จํานวนสินค้าซื้อเข้าและขนออกของแต่ละวัน ตาม ช่วงวันที่ที่กำหนดไว้

 

รายงานทั่วไป  

· รายชื่อผู้ซื้อ 

· รายชื่อสินค้า  

· รายชื่อบริการ

 

รายงานสําหรับตลาดกลาง 

· สรุปปริมาณไหลเวียนตลาดกลาง จะแสดงยอดรวมเงิน ฝาก ถอน จํานวนสินค้าซื้อเข้าและขนออกของผู้ซื้อแต่

ละคนตามช่วงวันที่ที่กำหนดได้ 

· สรุปรายได้ของตลาดกลาง จะแสดงยอดรวมรายได้จาก บริการต่างๆของแต่ละวันตามช่วงวันที่ที่กำหนดได้ 

· สรุปยอดเงินและสินค้าคงเหลือ จะแสดงยอดเงิน ฝาก และจํานวนสินค้าที่เหลืออยู่กับตลาดกลาง

 

 

 
win-Market 6.1   win-Market 6.1   win-Market 6.1